ПО РОБОЧІЙ ПРОФЕСІЇ ДОЯРКИ

Виконують всі виробничі процеси, пов'язані з обслуговуванням і доїнням корів:

1.Суворо дотримуються розпорядку дня.

2.Годують корів.

3.Дотримуються порядку згодовування кормів і нормування концентрованих, соковитих і грубих кормів.

4. Готують корми до згодовування.

5. Приймають участь в роботі, пов'язаній з моціоном, паруваннями, отеленнями, запусками корів.

6. Готують корів до отелення, доглядають за коровами в перші дні після отелення.

7. Беруть участь в роздоюванні корів після отелення.

8. Освоюють техніку доїння корів (ручну, машинну).

9. Вивчають правила доїння (тиша, припинення всіх робіт).

10.Вчаться особистій гігієні доярок. Беруть участь в заходах по покращенню якості молока.

11.Вчаться обліку отриманого молока від корів за добу, за місяць і по корівнику.

12.Приймають участь при отеленні корів і доглядають за новонародженими телятами.

13.Вивчають правила догляду за доїльними апаратами і молочним посудом.

14.Стежать за станом здоров'я корів і своєчасно надають ветеринарну допомогу.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Навчальна практика проводиться групами або підгрупами студентів. Методичне керівництво практикою студентів 1-го курсу на робочих самостійних або дубльованих місцях здійснюється викладачами чи майстрами виробничого навчання, а безпосереднє навчання техніці роботи проводять бригадири і старші працівники тваринницьких ферм.

У період практики для студентів розповсюджується розпорядок дня, прийнятий в господарстві. Кафедри розробляють пам'ятки по окремих технологічних процесах, виходячи з конкретних умов.

Весь період практики студент щодня записує виконану роботу, зауваження, пропозиції.


2428374333452869.html
2428438108210536.html
    PR.RU™