Рodział administracyjny Ukrainy

Ukraina Украïна

Nazwa Republika Ukrainy – Ukraińska Respublika (Ukraiina)

Stolica Kijów - Kyjiv

Symbole państwa:

Symbole narodowe, to symbole, które prezentują wartości i ciągłość historii państw, narodów oraz regionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie społeczności z okazji patriotycznych uroczystości. Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie. Symbolami Narodowymi Ukrainy są: Hymn narodowy Ukrainy, Flaga narodowa Ukrainy, Herb narodowy Ukrainy oraz Dewiza Ukrainy.

Flaga Ukrainy niebiesko-źółta . Kolor niebieski symbolizuje błękitne niebo nad złotymi łanami pszenicy

Herbem Ukrainy, jest trójząb (ukr. Тризуб), na niebieskiej tarczy, który został oficjalnie przyjęty w 1918 roku. Trójząb symbolizuje suwerenność kraju poprzez wpisane w niego ukraińskie słowo wolność (ukr. воля). „В” stanowi lewy „ząb”, u dołu wpisane jest „О”, w środku „Л”, a w prawy „ząb” wpisane jest „Я”. Tryzub znany jest w heraldyce ruskiej od czasów Włodzimierza I Wielkiego.

Hymn państwowy „Jeszcze Ukraina nie umarła”, jest Hymnem narodowym Ukrainy. Autorem tekstu jest Paweł / Pawło Czubyński – etnograf i poeta z Kijowa, stworzył tekst w 1862 roku. Pierwowzorem dla przyszłego ukraińskiego hymnu stał się – Mazurek Dąbrowskiego. Muzykę skomponował w 1863 roku ksiądz, kompozytor i kierownik chórów–Michał Werbycki.

Dewiza:(ukr.) Воля, Злагода, Добро (Wolność, Zgoda, Dobro)

Język urzędowy ukraiński

Stolica Kijów

Ustrój polityczny republika

Głowa państwa prezydent _____________________________________________________________________

Szef rządu premier_______________________________________________________________________

Powierzchnia 603 700 km² _________________________________________________________________________________________________

Liczba ludności 48 000 000 ( 77 osób/km²) _________________________________________________________________________________________________

Niepodległość 24 sierpnia 1991_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Jednostka monetarna hrywna (UAH)

Domena internetowa .ua

Kod samochodowy UA

Kod telefoniczny +380

Ukraina leży w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym, od wschodu zaś z Rosją.

Obejmuje przede wszystkim tereny historycznej Rusi Małej (Wewnętrznej). Trudno określić dokładną datę utraty niepodległości przez Ruś Kijowską, natomiast w bliższych nam czasach niepodległe państwo ukraińskie istniało w latach 1918-1921 i istnieje obecnie od roku 1991.

Stolicą Ukrainy jest Kijów, językiem urzędowym jest ukraiński, posługujący się cyrylicą. Ukrainę zamieszkują głównie Ukraińcy i Rosjanie, stąd też najbardziej popularnym językiem pozostaje rosyjski. Mniejszość polska zamieszkuje tereny przyległe od wschodu do dawnej granicy polsko-radzieckiej, a w mniejszym stopniu również Galicję Wschodnią.

Na Ukrainie obowiązuje czas wschodnioeuropejski, a więc jest o godzinę późniejszy niż w Polsce – tak jak m.in.* w Finlandii, Łotwie i Rumunii. Czas zmienia się na letni w noc przed ostatnią niedzielą marca, a na zimowy – w noc przed ostatnią niedzielą października.

Walutą jest grzywna (hrywnia), dzieląca się na 100 kopiejek.

Numer kierunkowy Ukrainy to 380, kod domeny – .ua, oznaczenie samochodów – UA.

Dniem wolnym od pracy jest niedziela, jednak nie ma zakazu pracy w tym dniu, stąd też część sklepów jest otwarta – spożywcze, AGD, komputerowe, kantory oraz wybrane urzędy telekomunikacyjne. Zamkniętych w niedziele będzie większość księgarni oraz wszystkie banki i urzędy pocztowe. Dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy to:

· Nowy Rok (1 stycznia),

· Boże Narodzenie (7 stycznia),

· Dzień Kobiet (8 marca),

· Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego (ruchome wg kalendarza wschodniego, obecnie z reguły tydzień później niż Wielkanoc w Polsce),

· Święto Solidarności Pracy (1-2 maja),

· Dzień Zwycięstwa (9 maja),

· Święto Konstytucji (28 lipca)

· Święto Niepodległości (24 sierpnia).

Geografia

Przeważająca część Ukrainy leży na Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Krajobraz Ukrainy składa się głównie ze stepów i wyżyn, na zachodzie rozciągają się Karpaty, a na Krymie – Góry Krymskie. Stolicą Ukrainy jest od 1934 r. Kijów. Inne duże miasta: Lwów, Odessa, Donieck, Charków, Dniepropietrowsk, Użhorod.

Na południowym zachodzie znajduje się bardzo rozległa Wyżyna Wołyńsko-Podolska ciągnąca się do doliny Dniestru, natomiast na północ od wyżyny leżą piaszczyste i bagniste równiny Polesia. Jedynie na zachodzie - Karpaty, najwyższy szczyt Ukrainy Howerla 2061 m n.p.m. w paśmie Czarnohory - oraz na Półwyspie Krymskim (wysokość do 1545 m *) znajdują się góry. Część południowa to w przeważającej mierze wybrzeże Morza Czarnego.

* m.in. - między innymi – між іншим

*n.p.m. – nad poziomem morza – над рівнем моря

Klimat Kontynentalny umiarkowany. Niezbyt gorące lata oraz chłodne zimy (w głębi i na wschodzie kraju tempertura dochodzi w styczniu do -40 st.). Na południu zdecydowanie mniej opadów niż na zachodzie i północy. Wybrzeże Morza Czarnego cieplejsze, o klimacie śródziemnomorskim.

PrzyrodaKarpaty mają bogatą florę (wszystkie piętra roślinności) i faunę. Większość stepów nizin ukraińskich została przekształcona w tereny rolnicze. Północna i zachodnia część kraju leży w strefie lasów liściastych. Największe bagna znajdują się na Polesiu, miejscami zabagnienie wynosi 20-30% terenu. Torfowiska występują w dolinach Desny, Dniepru i Dniestru. Na Krymie można spotkać roślinność typu śródziemnomorskiego.

Karpaty ukraińskie są stosunkowo mało zniszczone, zwłaszcza dotyczy to Gorganów, najpierw terenu łowieckiego biskupów lwowskich, a nastepnie sekretarzy partii komunistycznej. W górnych piętrach pokryte są one połupanymi płytami kamiennymi, powstałymi w wyniku erozji. Kamienie te (gorgan) dały nazwę górom. Inna ich nazwa to arszyca pochodząca od jednego z pasm Gorganów (dawniej odnosiła się ona do całego masywu). W górach tych porośniętych gęstym lasem żyje stosunkowo wiele dużych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi. Gorgany nie posiadają praktycznie infrastruktury turystycznej

Czarnohora - Pasmo położone na wschód od Gorganów, o podobnym charakterze, lecz bardziej zmienione przez człowieka. Posiada sieć schronisk, więc jest częściej odwiedzane przez turystów. Ciekawostką są ruiny zbudowanego tuż przed wojną obserwatorium astronomicznego na szczycie Popa Iwana.

Podole - Region nizinny nad Dniestrem pokryty niegdyś stepem. Obecnie w większości użytkowany rolniczo. Zasadniczo płaski teren jest przecięty licznymi, niesłychanie kręto meandrującymi rzekami, z Dniestrem na czele. Ich mniejsze dopływy wycinają w miękkim podłożu głębokie jary o stromych brzegach

Bukowina - Obszar na terenie Ukrainy i Rumunii leżący pomiędzy Karpatami i Dniestrem. Charakterystyczny krajobraz ukraińskiej Bukowiny to pokryte lasem wzniesienia dochodzące do 537 m n.p.m. Lecz najistotniejszą cechą tego regionu to zróżnicowanie etniczne. Żyją tu Ukraińcy, Rumuni, Polacy, Żydzi, Niemcy, Ormianie, co również odzwierciedla architektura (obok cerkwii stoi kościół katolicki, a za nim synagoga i świątynia grekokatolicka).

Рodział administracyjny Ukrainy

Terytorium Ukrainy dzieli się na 24 obwody (obłast'i), dwa miasta wydzielone na specjalnych prawach Kijów i Sewastopol oraz Autonomiczną Republikę Krymską posiadającą własną konstytucję i rząd. Obwody dzielą się na rejony (powiaty).

Ustrój polityczny.Od 24 sierpnia 1991 Ukraina została republiką niepodległą.

8 grudnia 1991 wraz z Federacją Rosyjską i Białorusią podpisała porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Zgodnie z konstytucją, uchwaloną w 1996 przez Radę Najwyższą, głową państwa jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na kadencję pięcioletnią. Najwyższym organem władzy państwowej jest jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa, w której skład wchodzi 450 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat. Organem władzy wykonawczej jest rząd -Gabinet Ministrów, na jego czele stoi premier, powoływany przez Radę Najwyższą, na wniosek prezydenta. Na mocy konstytucji rząd jest podporządkowany bezpośrednio prezydentowi. 1 stycznia 2006 roku nabiera mocy prawnej nowa redakcja Konstytucji Ukrainy. System polityczny staje się podobny do polskiego.


2301054216502128.html
2301111932475579.html
    PR.RU™