Лемдегі қай мемлекетте психологтардың озық білім беру іс- әрекеті және үлкен ғылыми тәжрибесі қалыптасқан?

B) Франция C) Ұлыбритания D) АҚШ E) Ресей

Гімелесу әдісі?

а)ауызша сұрау с)зерттеушіге өзі сұрақ қою д)психолог зерттеушіге өзі сұрақ қояды және оның берілген жауабын өзі жазып отырады

Бағыттылығымен байланысты ойлаудың түрлері:

•Вербальдық.. •Аутистік.. • Реалистік..

Бақылау әдісінің түрлерін көрсетіңіз.

A) Алдын ала   В) Ағымдық       Е) Мерзімділік

Бақылау әдістері дегеніміз?

A)Оқушылардың оқу танымдық іс-әрекеттері D)Мұғалімдердің жұмыстарының нәтижелілігін айқындауға жәрдемдеуші жол G)Тәсілдер

Бақылаудың түрлері

A) Алдын ала В) Ағымдық Е) Мерзімділік

Бала қиялының дамуы үшін қай жас кезеңі сензетивті?в)1.5-2ден 5 жасқа дейін д)1-5 жас е)2-5жас

Бала сөйлеуінің дамуында келесі фазаларды қайсысы ерекше корсетіледі?

а)пассивті сөйлеу с)белсенді сөз д)түсінуге келетін сөздер айту

Баланың психологиясының дамуындағы жетекші фактор?

а)оқыту мен тәрбиелеу д)оқыту f)тәрбиелеу

Бастаушы лекторға қойылатын талаптар:

A) конспект болу C) қағаз бойынша айтуға әуестенбеу E) аудиторияға қарап сөйлеу

Болашақ педагогтар оқитын психология пәндері:

А) эксперименталды психология Е) жалпы педагогика G) даму және жас ерекшелік психологиясы

Болашақ педагогтар оқитын психолгия пәндері қандай

c)Жалпы психология және арнайы психология d)Даму және жас ерекшелік психология g)Педагогикалық психология және эксперименталды психология

Білім беру жүйесі күрделі әлеуметтік-мәдени, көп қызметті құбылыс, үш өлшемде:

A.кеңістікті категория ретінде D.құрылымдық категория ретінде, E.институттық категория ретінде

Білім беру жүйесінде ақпараттық технологиясы дегеніміз не?

E) Оқытушылар мен оқушылар еңбектерін жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары F) Оқу қызметіндегі есептеуші техниканың техникалық құралдары G) Оқу және оқу әдістемелік материалдар жинағы

Білім беру қағидалары

A.Білім берудің үздіксіздігі, дербестігі B.Білім берудің бейімділігі мен көп пікірлігі C.Білім бірудің жариялығы, ізгіліктілігі,аймақтылы сабақтастығы, қарқындылығы

Білім берудің мазмұнын оптималды қосылысы: 

E) Міндетті  G) Кәсіби қызығушылықтары бойынша арнайы курстар  H) Интегративті курстар  

Білімдер мен іскерліктерді алу көзі бойынша оқыту әдістері  бөлінеді: 

А) сөздік С) көрнекілік F) практикалық

Білімдер мен іскерліктерді алу көзі бойынша оқыту әдістерін қалай жеткіземіз?А) сөздік әдістер B) көрнекілік әдістер С) Практикалық әдістер

Білімдер мен іскерліктерді алу көзі бойынша оқыту әдістерін жіктеу кең таралған, осыған сәйкес әдістер қандай топтарға болінеді ? 

А. Сөздік әдістер В. Көрнекілік әдістер С. Практикалық әдістер

В.Я.Лядис психологияда әдістердің 3 тобын бөліп көрсеткен

А) бағдарламаланған оқыту әдісі D) проблемалық оқыту әдістері Н) интерактивті оқыту әдістері

Дағды дегеніміз не?

C)жаттығу,үйрену нәтижесінде қалыптасу F)адамның саналы іс-әрекеті бірліктің автоматты орындалуы

Дәріс ең алғашқы қайда пайда болды?

А) Ресей С) Греция Д)Рим

Дәрісті оқуда оқытушы қандай  рөлдерді алып жүреді

A)Педагог B)Психолог D)Ғалым F)Оратор 

Дәрістің негізгі функциялары

а)ақпараттық в)бағдар берушілі д)түсіндірушілік

Дәстүрлі оқыту принциптерінің ішінен психологияны оқытудағы принциптерге ерекше мән берген.

в)В.Н Карандашев

Дуализм негізін салушы кім?

B) Р.Декарт

Дүниежүзілік классикалық психологияның іргелі теориялық қағидаларынан мол мағлұмат беретін қандай еңбек және де авторы кім, қай жылы  жарық көрді?

A) 1940, 1946 E) С.Л.Рубинштейн G) «Жалпы психология негіздері»

Ең көп қолданылатын әдістер:

B) бақылау D) сырттай бақылау E) іштей бақылау

Ес ассоциациялары төмендегідей жіктеледі:

•Икемділік.. •Ұқсастық.. •Іргелестік

Ес мәселесін зерттеген психологтар:

•С.М.Зинченко.. •А.С.Смирнов.. •А.Бине.. 

Есте сақтау мерзіміне қатысты:

С) Қысқа мерзімді  Е) Ұзақ мерзімді F) Оперативті ес

Естің түрлері:

A) қысқа мерзімді B) сөздік-логикалық C) эмоционалдық

Ерік-адамның өз мінез-құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті:В) саналы;

Еріктің өлшемі балмайтын белгілерді көрсетіңіз:

В) адамның ерік қасиеті;

Жобалап оқыту технологиясының негізіне жатады:

A) оқушылардың танымдық дағдысының дамуы B) оқушылардың өз бетімен білімді қорыту білігі C) сыни тұрғысынан ойлаунынң дамуы


2300444394304287.html
2300582854735158.html
    PR.RU™