Перетворення розтягнення і повороту виділених вузлів

Побудова покрокових переходів вздовж траєкторії

1. В якості задачі необхідно зобразити нитку з круглими намистинами однакового розміру. Створіть зображення намистини. Побудуйте коло діаметром приблизно 10 мм. Призначте для нього градієнтну радіальну заливку, відкоригувавши розміщення елементів її управляючої схеми таким чином, щоб в лівій нижній частині намистини розміщувався відблиск.

2. Тепер побудуйте базовий покроковий перехід. Один з його майбутніх управляючих об’єктів вже є, другий побудуйте як його копію.

3. В якості нитки, на яку необхідно помістити намистини, буде крива, яку необхідно побудувати інструментом Bezier (Кривая Безье). В результаті повинно вийти щось схоже на рис. 1, a і б — намистини окремо, нитка окремо.

4. Тепер розмістіть намистини на нитці — прив’яжемо готовий покроковий перехід до траекторії. Виділивши інструментом Pick (Выбор) будь-який з проміжних об’єктів покрокового переходу (управляючі об’єкти не підходять — вони виділяються індивідуально, а необхідно виділити весь складний об’єкт), натисніть на кнопці Path (Направляющая) і виберіть команду New Path (Новая направляющая). З’явиться зігнута стрілка, нею треба натиснути на кривій, що зображує нитку (рис. 1, в).

5. Перетягніть управляючі об’єкти на кінці нитки інструментом Pick (Выбор) і прослідкуйте, як змінюється відстань між центрами проміжних об’єктів. Намистини повинні не перекриватися, а лише торкатися одна одної рис. 1, г.

Рис. 1. Послідовність побудови нитки намиста однакового розміру

6. Натисніть на кнопці режиму розміщення проміжних об’єктів з фіксуючих кроком на панелі атрибутів і встановіть в полі кроку значення 10 мм. (рис. 1, г).

Створення ілюзії скла

1. Виберіть на панелі інструментів "Криві Безьє".

2. Створіть трикутник подібний до наступного. Для цього буде необхідно всього чотири натискування на кнопку миші.

3. Виділіть створений трикутник, відкрийте панель Extrude (Видавлювання) і натисніть кнопку Edit (Редагування).

4. В діалоговому вікні встановіть тип видавлювання Back Parallel (Паралелі). Під трикутником пунктирною лінією буде відображатися копія.

5. Коли буде вибрана необхідна товщина "уламку", натисніть Apply (Застосувати).

6. Тепер виділіть початковий трикутник на створеному уламку. Натисніть на Arrange/Separate (Впорядкувати/Розділити). Після цього початковий трикутник відокремиться від видавленого.

7. Після розділення ви не помітите ніяких змін на екрані. Тепер виділіть видавлену частину уламку.

8. Натисніть на Un-Group (Розгрупувати) і ви отримаєте видавлену форму, розбиту на три частини.

9. Виділіть почергово кожну частину і залийте світлим блакитно-зеленим кольором (C20 M0 Y0 K20). Потім знищить контур всіх трьох частин. Ваш уламок повинен походити на зображений нижче:

10. Виділіть кожну частину в окремості і застосуйте Fountain Transparency, змінюючи направлення прозорості в кожному випадку. Ваш уламок буде нагадувати цей:

11. Тепер відкрийте панель Lens (Лінза). Виділіть початковий трикутник. Для цього можна використовувати клавішу Tab - з її допомогою ви будете переміщуватися по об’єктам, які складаюсь уламок. Початковий трикутник буде виділений рамкою.

12. Виділивши початковий трикутник, зайдіть в панель Lens (Лінза), натисніть Magnify (Збільшення), виберіть встановлення по замовченню (2.0) і натисніть Apply (Застосувати). Необхідний останній крок – виділіть цілий уламок і згрупуйте його.

13. Уламок повинен нагадувати зображений нижче, якщо помістити його на будь-яке зображення. Результат має бути подібний на приклад на рис. 2.

Рис. 2. Приклад з ілюзією скла

Перетворення розтягнення і повороту виділених вузлів

1. Побудуйте на новій сторінці квадрат і перетворіть його в замкнуту криву за допомогою кнопки панелі атрибутів (на ній зображене коло з чотирма вузлами). На квадраті, який став замкнутою кривою, з’явиться чотири вузла (рис. 3, а).

Рис. 3. Стиснення і поворот виділених вузлів

2. Виберіть інструмент Shape (Форма) і з його допомогою виділіть всі вузли колишнього квадрата, а потім подвойте їх кількість, вставив між ними нові вузли (рис. 3, б) — для цього достатньо натиснути на кнопці зі знаком «плюс» на панелі атрибутів.

3. Відмініть виділення вузлів, натиснувши на вільній області сторінки, а потім виділіть тільки нові вузли, які розміщенні на середині сторін колишнього квадрата (при натиснутій клавіші Shift). Натисненням кнопки розтягнення вузлів на панелі атрибутів виведіть на екран навколо виділених вузлів рамку виділення з маркерами розтягнення і стиснення. Перемістіть кутовий маркер рамки виділення до центру при натиснутій клавіші Shift (приблизно на половину відстані). Квадрат перетвориться в чотирикутну зірку (рис. 3, в).

4. Не відміняючи виділення вузлів, натисніть на кнопці повороту вузлів на панелі атрибутів. Тепер маркери рамки вибору дозволяють виконати перетворення повороту і скосу для виділених вузлів. Переміщення будь-якого з кутових маркерів на 90° проти годинникової стрілки (при натисненній клавіші Ctrl), наведіть чотирикутну зірку до вигляду, який представлений на рис. 3, г.

Малювання цегляної кладки

1. Необхідно зобразити штабель цегли, який показаний на рис. 4. Почніть з побудови прямокутника довільного розміру, а потім за допомогою панелі атрибутів встановіть розміри його сторін рівними 50 і 25 мм. Потім за допомогою діалогового вікна Pattern Fill (Заливка узором) назначте йому заливку двохкольоровим «цегляним» узором, задавши розмір рапорту 5 мм і встановивши прапорець Transform fill with object (Преобразовывать заливку с объектом).

Рис. 4. Штабель цегли — приклад заливки двохкольоровим узором

2. Два рази скопіюйте прямокутник, перетягніть на вільне місце копії і починайте зборку розгортання «штабеля». Включіть режим прив’язки до об’єктів командою View > Snap To Objects (Вид > Привязать к объектам). За допомогою панелі атрибутів зменшить вдвічі ширину одного з прямокутників (він буде зображати ліву грань штабеля) і перемістіть так, щоб з’єднати його праву сторону з лівою стороною передньої грані. Потім, перетягніть прямокутник, який залишився, з’єднайте його нижню сторону з верхньою стороною передньої грані (рис. 5).

Рис. 5. Розгортання паралелепіпеда Рис. 6. Грані паралелепіпеда готові до кінцевого сполучення

3. Встановіть вертикальну направляючу, перетягнувши її з вертикальною координатною лінійки до з’єднання з лівим краєм лівої грані. Натисніть два раз мишею на передній грані, щоб з’явилися стрілки скосу. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, перетягніть вниз ліві стрілки скосу, довівши скіс до 15°. Виконайте скіс лівої грані на той же кут, але тепер слід перетягнути праві стрілки скосу. Верхні стрілки скосу верхній грані слід перетягнути вліво до з’єднання кута верхньої грані з вертикальною направляючою (рис. 6).

4. Тепер знову з’єднайте грані. Виділіть ліву грань і при натиснутій клавіші Ctrl перетягніть її вниз до з’єднання з передньою гранню. Потім два рази натисніть мишею на верхній грані і, перетягуючи ліві стрілки скосу, з’єднайте довгу сторону верхньої грані з довгою стороною передньої грані. Два рази натисніть на лівій грані і, перетягніть ліві стрілки скосу, усуньте «зазор», який залишився.


2298548702822999.html
2298593930113124.html
    PR.RU™