Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача

Основні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою із двох вартостей – теперішньою (із врахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.

Концепція теперішньої вартості пов’язана з вартістю (процентами) користування грошима протягом часу і ґрунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, отриману будь-коли в майбутньому.

Йдеться про розрахунок складного дисконту для кожного лізингового платежу.

Основні засоби передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби в баланс як активи, а обов’язок їх погасити – до пасиву як зобов’язання. Проведення здійснюється на дату підписання договору про основні умови лізингу.

Відображення операцій лізингодавцем.

У разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця, здійснюється запис:

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта рахунок готівкових коштів.

Якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця, то при передачі їх у фінансовий лізинг здійснюється запис:

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

Якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то різниця відображається за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів», якщо ж меншою – за дебетом рахунку № 3200 «Витрати майбутніх періодів». У подальшому ця різниця повинна повністю амортизуватись протягом строку договору лізингу.

Лізингодавець нараховує доходи за основними засобами, наданими в фінансовий лізинг.

Порядок нарахування доходів викладений у Правилах бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.09.1997р. за № 316.Нараховані доходи за фінансовим лізингом обліковуються за рахунками № 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», № 2078 «Нараховані доходи за кредитами інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» та відображаються записами:

Д-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

Д-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності;

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

К-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

Якщо вартість лізингу визнано більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то сума відображена за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів» щомісячно у пропорційній частці відноситься на збільшення процентного доходу, що відображається записом:

Д-т 3600 Доходи майбутніх періодів;

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

К-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

Якщо вартість лізингу визначено меншою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то відображена за дебетом рахунка № 3500 «Витрати майбутніх періодів», сума щомісяця відноситься на зменшення процентного доходу, що відображається записом:

Д-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

Д-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

К-т 3500 Витрати майбутніх періодів.

На суму отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізингом, лізингодавець здійснює запис:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності.

Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує за рахунками № 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», № 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності», про що в обліку здійснюється запис:

Д-т 529 Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані

іншим банкам;

Д-т 2079 Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну

діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності;

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності.

Доходи за фінансовим лізингом сумнівні до отримання списуються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках № 9600 «Не сплачені банками доходи», № 9061 «Не сплачені клієнтами доходи».

Отримана лізингодавцем сума погашення основної суми боргу відображається записом:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

К-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

К-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності.

Відображення операцій лізингоодержувачем

Отримані основні засоби у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» рахунків № 4400 «Операційні основні засоби», № 4500 «Неопераційні основні засоби» за ціною, що обумовлена угодою.

При цьому здійснюється запис:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

К-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків;

К-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом.

Нараховані витрати за отриманими основними засобами в фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на рахунку № 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків», № 3678 «Інші нараховані витрати» та відображаються проведенням:

Д-т 7018 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отримано

від банків;

Д-т 7028 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий

від суб’єктів господарської діяльності;

Д-т 7095 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий

від клієнтів;

К-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших

банків;

К-т 3678 Інші нараховані витрати.

На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом, лізингоодержувач здійснює запис:

Д-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших

банків;

Д-т 3678 Інші нараховані витрати;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок

готівкових коштів.

Погашення основного боргу відображається проведенням:

Д-т 1625 фінансовим лізинг, що отримано від банків;

Д-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів.

Лізингоодержувач упродовж терміну лізингу нараховує амортизацію основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг і обліковує її суми за рахунком 4409 «Знос операційний основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», 4509 «Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок

«Фінансовий лізинг».

Перехід за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача в обліку відображається:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

Одночасно на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів, субрахунок

«Фінансовий лізинг»;

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Власні

основні засоби»;

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Власні

основні засоби».


2296456514030396.html
2296520256992317.html
    PR.RU™