Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Демократизація вищої освіти України – це...

· Реформування вищої освіти – це...

· Модернізація освіти – це...

· Розвиток освіти – це...

· Мета реформування університетської освіти - це...

· Міністерство освіти – це...

· Кабінет Міністрів – це...

· Професійно-економічна освіта – це...

· Фінансово-економічна освіта - це...

· Оптимізація мережі університетів – це...

· Інноваційна університетська освіта – це...

· Потенціал університетської освіти – це...

· Потенціал фінансово-економічної освіти – це...

· Система управління освітою – це...

· Ступенева освіта – це...

· Механізм працевлаштування випускників бакалаврату (магістратури) – це...

· Фінансове та матеріально-технічне забезпечення вищого навчального закладу – це...

· Пріоритети в галузі університетської освіти – це...

· Інтегрованість університетської освіти до світового простору - це...

· Однаковий доступ до якісної освіти - це...

· Університетська автономія - це...

· Права державного національного університету - це...

· Якість освітніх послуг - це...

· ECTS – це...

· Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це...

· Заліковий кредит – це...

· Модуль – це...

· Змістовий модуль – це...

· Заліковий модуль – це...

· Блок модулів – це...

· Модульна побудова навчального матеріалу – це...

· Модульна програма – це...

· Модульна технологія навчання – це...

б) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Основні етапи реформування вищої освіти в Україні.

Спочатку усвідомте мету реформи, а потім змістовно приведіть основні етапи її реформування.

в) тести:

1. Ефективними напрямами реформування вітчизняної вищої освіти в найближчому майбутньому є:

а) фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців;

б) упровадження дистанційної форми навчання;

в) суцільна комп’ютеризація та інформатизація процесу освіти;

г) якісна зміна позиції і ставлення студента до процесу навчання у напрямку його самостійності і творчого підходу до освіти в цілому;д) вивчення студентом тих дисциплін, що формують його компетентність і професіоналізм як майбутнього фахівця в сфері економіки, фінансів, банківської справи, управління тощо;

є) усі відповіді правильні.


2293053182368849.html
2293138766405617.html
    PR.RU™